Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 22.12.2010 Prawdźepodobnje změjemy běłe hody!

Dźěći so zawěsće nad njewšědnje dołho trajacym sněhowanjom wjesela, dorosćeni skerje nic. Njedawno něchtó praješe, zo je hładkeje dróhi dla „do suwanja přišo“. Tukam na to, zo bě to posłowny přełožk němskeje konstrukcije „Er ist ins Rutschen gekommen“, kotraž je za němčinu typiska. W serbšćinje klinči konstrukcija „do suwanja přińć“ dźiwna, prajimy, zo je so něchtó suwał abo zo je počał so suwać – na přikład z awtom. Dróha bě potajkim suwata abo hładka. Zo njeby so tež na pućach abo chódnikach nichtó wobsunył, zrumujemy wšědnje sněh a sypamy pěsk, byrnjež so při tym poćili. A tež w tutym zwisku njeprajimy po němskim „ins Schwitzen kommen“, zo přińdźemy do poćenja, ale prosće, zo so něchtó zapoći abo zo so poćić póčnje. Ale wróćmy so k našim zymskim temperaturam: Přeju wam rjane a měrne hody – a njewobsuńće so!