Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 12.12.2007 Billigpreis

W dohodownym času wuhladamy dźeń wote dnja tež w serbskich nowinach a časopisach wabjenje za najwšelakoriše poskitki. Njedawno čitach, zo móžeš sej we wěstym wobchodźe tójšto za "potuńšene płaćizny" kupić. Za kupcow je drje tole zwjeselace, ale ze słownej skupinu "potuńšene płaćizny" něšto njetrjechi. Po woznamowej stronje so słowje mjenujcy hromadźe njehodźitej.
Wobhladajmy sej tuž wonu słownu skupinu bliže: słowo "płaćizna" pomjenuje někajku sumu, kotraž móže być wysoka abo niska, kotraž móža so potajkim zwyšić abo tež znižić. Potuńšić někajku płaćiznu – to njeńdźe, potuńšić móže so jenož někajka twora; ta móže być droha abo tunja. Tež w němčinje kursěruja w tutym zwisku najwšelakoriše zestajenki: Tiefpreise, Dauertiefpreise abo tež Billigprodukte. Předewšěm pak němski wuraz Billigpreis je tohorunja dźiwny.
Wabimy tuž přichodnje – a to nic jenož w adwenće – za serbske produkty, za "potuńšene twory" abo tež za twory "ze zniženej płaćiznu".