Mjeńšina serbšćiny w interneće Indeks rěčnych kućikow

Na tutej stronje namakaće wšitke rěčne kućiki, kotrež smy wot nowembra lěta 2004 wusyłali. Kućiki su po datumje wusyłanja rjadowane.

21. März 2007

Přinošk dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 21. měrca 2007 Zinke

Zinke

Zuby, róžki, kónčki - kak prajimy na "Zinke" při widłach?

wjace