Mjeńšina serbšćiny w interneće Indeks rěčnych kućikow

22. wulkeho róžka 2009, 10:48 hodź.

Na tutej stronje namakaće wšitke rěčne kućiki, kotrež smy wot nowembra lěta 2004 wusyłali. Kućiki su po datumje wusyłanja rjadowane.

21. März 2007

Přinošk dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 21. měrca 2007 Zinke

Zinke

Zuby, róžki, kónčki - kak prajimy na "Zinke" při widłach?

wjace