Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 19.02.2008 Dołhochwilne abo tola zajimawe?

11. małeho róžka 2009, 10:47 hodź.

Njedawno čitach rozprawu, w kotrejž rěkaše: "Byrnjež přednošk wjace hač dwě hodźinje trał, njebě to někak 35 zajimcam dołhochwilne". Rjany to kompliment přednošowarjej, ale moje rěčne začuće so tomu wobaraše. A woprawdźe, zestajenka "dołhochwilny" ani w słownikach ani w rěčnym korpusu Serbskeho instituta zapisana njeje.
Bě to potajkim zajimawy přednošk a čas je so poměrnje spěšnje minył. Tež wašnje přednošowanja njebě tajke, kajkež je w němčinje z "langatmig" abo z "langweilig" wopisujemy. Njetrjebamy němske "langweilig" posłownje do serbšćiny přełožić, dokelž je w serbšćinje rěčnych srědkow dosć: Bě to zajimawy přednošk z napjatym wopisowanjom pućowanja, tak zo so připosłucharjam wostudźiło njeje. A tak njetrjebachu wostudu pasć, ale sćěhowachu putacym słowam přednošowarja.
Nó, a tuž so nadźijam, zo so Wam - lubi posłucharjo – wostudźiło njeje.