Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 16.04.2008 Babyklappe

18. nalětnika 2009, 11:33 hodź.

W 12. lětstotku mějachu ju hižo při watikanskej chorowni Swj. Ducha. Pozdźišo so wona po cyłej Europje rozšěrješe. A hač do dźensnišeho njeje w žanym słowniku serbske słowo za tutu připrawu zapisane, kiž rěka němsce "Babyklappe". To je připrawa, kotraž młodym maćerjam móžnosć skića swoje dźěćo tajnje a anonymnje wotedać. Formalnje bychmy po němskim přikładźe tworić móhli babyjowa klapa, ale w zwisku z babyjom, zda so mi klapa njekmany ekwiwalent. Hromadźe ze žurnalistami pytachmy za druhim wobrazom, kotryž by móhł přewzać motiwaciju za serbske pomjenowanje. Mać móže swojeho ćěšenka přez dźěru w muri abo durjach, abo lěpje prajene: přez woknješko wotedać. Słowo wokno resp. woknješko wužiwamy w serbšćinje tež za němske "Schalter", na přikład na pósće. Prjedy mjenujcy njestejachu póstownicy za teku kaž dźensa, ale za škleńcu, za woknom a rěčachu z ludźimi přez małe woknješko. Tutón wobraz hodźi so po mojim měnjenju tež za němske "Babyklappe" nałožować. A připódla prajene, njedawno su tajke babyjowe woknješko resp. woknješko za ćěšenki tež w Drježdźanach w KALEB-centrumje na Budyskej droze zarjadowali.