Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 30.04.2008 Salbeitee, Fencheltee (družiny čaja)

Na kromje wolejbuloweho turněra piješe njedawno wučer čaj, kotryž bě sej w termosowej kanje sobupřinjesł. Jako so něchtó druhi wopraša, što je to do družiny, wotmołwi wón "Salbeitee" – na mnje so smějo: "Nó, wy dyrbiće tola wědźeć, kak to serbsce rěka".
Pomjenowanja zelow su w serbšćinje derje dokładźene. Salbeitee rěka serbsce "želbijowy čaj", dokelž je "Salbei" serbsce "želbija" abo "želbijowe zelo".
Dźěći pija wosebje rady dalšu družinu čaja, kotraž rěka němsce "Fencheltee". Tež tu nam słowniki při pytanju za serbskimi wotpowědnikami dalepomhaja. "Fenchel" rěka serbsce "koprica" abo tež "bjenchl" – a tuž pija hižo ćěšenki "kopricowy" resp. "bjenchlowy čaj". A takle móhła hišće dale rěčeć wo "šiplenkowym, kamilkowym" abo tež "hermančikowym čaju" ... ale, lubi posłucharjo, sprawnje přiznaju, zo tola radšo kofej piju.