Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 11.06.2008 Fürsprecher

11. smažnika 2008, 10:03 hodź.

Wěsće Wy, lubi posłucharjo, kotry woznam so za słowom "dobroprošer" chowa? Nic, nó derje, tež ja to njewědźach, jako njedawno wonu zestajenku zasłyšach. Awtor wěsteho teksta bě wužiwał słowo "dobroprošer" jako přełožk za němske "Fürsprecher". Haj, zo so něchtó "na dobro" wěsteje wěcy abo wosoby wupraji, to je korektne. Ale druhi dźěl přełožka "dobro – prošer" po mojim měnjenju němskemu ekwiwalentej njewotpowěduje. W nabožnych kontekstach znajemy próstwy, němsce "Fürbitten", štož su woprawdźite wuformulowane próstwy. Štóž pak so za wěstu wěc wupraji, to njetrjeba we formje próstwy formulować. A z tuteje přičiny namjetuju neutralny serbski wotpowědnik, wotwisujo wot konteksta móže to być na přikład "zastupjer čejich zajimow, rěčnik, zastupjer", abo w šěršim zmysle tež "dobroćel, podpěraćel, spěchowar" respektiwnje "zakitowar". Wězo móžemy tež werbalnje wopisować, zo: "so něchtó za něšto abo za někoho wupraji" – štož je druhdy chětro rigoroznje a doraznje, a potom to hižo próstwa njeje.
Je tuž wjacorych móžnosćow – a w modernej rěči wužiwa so dźeń a husćišo hižo słowo "lobbyist".