Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 16.07.2008 Družiny čaja (2)

Hakle njedawno sym Wam, lubi posłucharjo, něšto wo družinach čaja powědała, wo želbijowym, kamilkowym, kopricowym abo tež bjenchelowym čaju. W tutym zwisku naspomnich pomjenowanje "hermančik", a po wusyłanju so něchtó wopraša, što so za tym chowa. "Hermančik" je stare pomjenowanje za "kamilku". Tež družina čaja, kotraž rěka potajkim "hermančikowy čaj", je w serbskich žórłach dokładźena.
Znajemy dalše družiny čaja, na přikład "šiplenkowy čaj", němsce Hagebuttentee. Druhe lěkarske zelo, kotrež čłowjeka pozdaću změruje, je bałdrijan, němsce "Baldrian"; a tuž napari so z pomocu woneho zela "bałdrijanowy čaj". W staršich zapisach steji za bałdrijan tež "koče zelo", zawěsće tohodla, dokelž kóčki tak spodźiwnje – druhdy samo ekstatisce - na wone zelo reaguja. A chceće-li wědźeć, kotre zela so za pomjenowanjemi kaž "rozkobnik", "pomocnik" abo "bulica" chowaja – wšo tole zhoniće ze zapiskow serbskeho rostlinarja Michała Rostoka.