Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 29.10.2008 Zajězd, wulět abo wuprawa?

30. winowca 2008, 11:59 hodź.

Hnydom na spočatku prašenje: Na čo mysliće, hdyž słyšiće słowo zajězd? W prěnim rjedźe znajemy serbske słowo zajězd jako puć do dwora, do garaže, do přistawa a podobne, tak je to tež w serbskich słownikach zapisane. Ale wosebje Serbja, kotřiž su přez swoju biografiju wusko z čěšćinu zwjazani, wužiwaja słowo zajězd rady tež w zmysle wulět. Požčowanje słowow z druhich rěčow je wšak jedna móžnosć, serbske słownistwo rozšěrjeć a tak nowym wěcam wotpowědne pomjenjowanje dać. W našim padźe to pak scyła trjeba njeje. W serbšćinje je faworizowane słowo za "jězbu abo pućowanje k zabawje" wulět. Wulět je tež słowotwórbnje najaktiwniše słowo: Móžemy sej do horow wulećeć; mějachu lětsa zaso wjele wulětnikow resp. wulětnikarjow w Błótach; Łužica ma wjele rjanych wulětnišćow, kotrež turistow přiwabja, a w Drježdźanach móžeće sej z wulětnym parnikom blišu wokolinu wobhladać.
A tuž přeju wšitkim wulětnikam a wulětnikarjam při swojim přichodnym wulěće wjele wjesela!