Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 31.12.2008 Abgeltungssteuer / Freistellungsauftrag

08. wulkeho róžka 2009, 08:01 hodź.

Na proze do noweho lěta je stajnje tak, zo so něštožkuli změni. Tak bě hižo pola našich prjedownikow, a tuž namakamy tež w přisłownym leksikonje zapiski kaž "Nowe lěto sej nowu pokutu žada", "Nowe lěto – nowe njezbože a zbože" abo tež "Nowe zakonje a nowe roboty". Tak budźe tež 2009. Nochcych dźensa poprawom wo pjenjezach rěčach, ale nowe zakonje wot januara z nimi zwisuja. Jedna z nowostkow je tak mjenowany "wotrunanski dawk", němsce "Abgeltungssteuer". Je to dawk, kotryž banka wot wašeho kapitala respektiwnje tež zapołožkow direktnje sćaza a wotpowědnym instancam dale dawa. Štóž njeje do toho stajił próstwu wo wuswobodźenje z płaćenja dawkow, němsce "Freistellungsauftrag", abo štóž ma přewjele nalutowaneho – tomu banka direktnje 25% procentow wotćehnje. Naša ćeta by prosće prajiła, zo tón nadawk za "tu freištelunku" dawno hižo ma.
Přindźće wy, lubi posłucharjo, derje do noweho lěta – z mjenje abo wjac pjenjezami - z abo bjez próstwy wo wuswobodźenje z płaćenja dawkow. "Wotrunanski dawk" so zawjedźe, ale wšitcy wěmy, zo su na swěće wažniše wěcy!