Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 25.03.2009 Pflegekind, Pflegefamilie

Njedawno čitach w nowinach, zo njeje hižo dosć swójbow w Němskej, kotrež sej přiwzaja dźěćo a je wěsty čas dohladuja, němsce praji so "Pflegefamilie" a potom wotpowědnje tež "Pflegekind". Kak pak "Pflegekind" serbsce rěka?
Nimale wšitke wotpowědniki němskich zestajenkow z "Pflege-" přełožuja so do serbšćiny z pomocu "hladać", tak znajemy hladarnju, płaćimy hladanski přinošk, w domjacnosćach wupomha hladanska pomoc a hladanjapotrěbni zastopnjuja so po wěstych hladanskich schodźenkach. Po tutej analogiji je tuž pomjenowanje hladanske dźěćo na kóždy pad prawe, a tak steji tež w dwuzjazkowym słowniku. W padźe dźěsća pak je to po mojim měnjenju wjace hač "hladanje", dokelž so dźěćo do swójby integruje. Swójba so wo dźěćo stara, je kubła a dohladuje - němsce so w tutym zwisku tež praji: "jemanden in Obhut nehmen". Tuž přewza swójba do wěsteje měry staraćelstwo za dźěćo, hačrunjež wostanje juristiskeho rozdźěla. Přewzać staraćelstwo, tak móže so serbsce pomjenować wona kročel; staraćelska swójba je tuž pódla hladanskeje swójby wotpowědnik němskeho "Pflegefamilie". Wosobinsce mam wulki respekt před kóždej swójbu, kotraž so za tajku kročel rozsudźi.