Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 13.05.2009 … za zapłać Bóh

W nowinach čitach njedawno rozprawu wo pilnych pomocnikach, kotřiž staraja so na našich sportnišćach wo to, zo je trawa přeco rjenje posyčena, zo su linije porjadnje sćehnjene, kotřiž předawaja zastupne lisćiki a pomhaja z tym, zo móža so napjate hry k radosći fanow kopańcy wotměć. Chwalobnje so wuzběhny, zo wukonjeja woni tute dźěło zwjetša "za zapłać Bóh", potajkim darmo abo nimale darmo. Tutón wobrot zda so mi być dosć dobry wotpowědnik za němske "für’n Appel und ’n Ei", hačrunjež wšak je tu mały woznamowy rozdźěl: Serbske "za zapłać Bóh" měni ‘darmo, bjez materielneho wužitka, jenož za dźak’ a němski wobrot měni ‘nimale darmo, jenož za snadne materielne zarunanje’. Posłowne přenjesenje němskeho wuraza, zo něchtó wukonja wulke dźěło "za jabłuko a jejko" abo samo "za jedne jabłuko a jedne jejko" wšak w serbšćinje trochu dźiwnje klinči – woznam ‘nimale darmo’ wšak móže w nim spóznać jenož tón, kiž němski wobrot znaje. Serb dźěła čestnohamtsce potajkim "za zapłać Bóh" a nadźija so, zo su jemu ludźo dźakowni.