Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 20.05.2009 přestać abo zastać?

Dźensa chcu so w rěčnym kućiku zaběrać z werbomaj přestać a zastać. Wobaj werbaj woznamjenjatej, zo so něšto kónči. Hdyž so na přikład dźěći do włosow dóstanu, potom praju jim: Přestańće! abo tež Zastańće! Abo: Ratar je přestał resp. zastał skót plahować. Móžu potajkim přestać a zastać we wěstych kontekstach wuměnić. – Werb zastać ma pak nimo toho dalši woznam, kotryž werb přestać nima, mjenujcy "anhalten": Awto je před domom zastało. – Ale eksistuje werb přestać, kotryž z runje citowanym w zmysle zastać ničo činić nima. Tutón werb pře|stać je wotwodźene wot werba stać a je wuraz wosebiteho wašnja čina. Hdyž něchtó praji: Cyłu hodźinu sym přestał a na nich čakał, potom to rěka, zo je tam hodźinu wokoło stał. Druhe přikłady za samse wašnje čina su: přespać, přesydać abo přehejsować. A zo njebych nětko krótki čas rěčneho kućika přebamboriła, ja nětko přestanu, pojědu z awtom po Dwórnišćowej a při Serbskim instituće zastanu.