Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 08.07.2009 Stilles Wasser

W NDR-skim času znajachmy selters resp. seltersowu wodu abo selterowu wodu, někotři prajichu tež mineralnu wodu resp. mineralku. Z nowym politiskim časom su so tež někotre jědźne a pitne zwučenosće změnili. A tak njepijemy dźensa jenož někajku mineralku, ale móžemy samo wolić mjez wšelakimi družinami, němsce mit Kohlensäure abo ohne Kohlensäure. A kak tomu serbsce prajimy? Mineralna woda z wuhlikowej kisalinu klinči skerje za njeporadźenym chemiskim eksperimentom. Někotři wědźa sej pomhać z tym, zo wužiwaja wobrazliwy wuraz kaž woda z pucherkami resp. pucherkata woda a nawopak woda bjez pucherkow. Sym hižo čitała: woda z duchom resp. woda bjez ducha – ale tole skerje z palencom zwjazuju. Za němske stilles Wasser móžemy pak tež po němskim přikładźe tworić měrnu wodu abo ćichu wodu. A w němčinje znate přisłowo Stille Wasser sind tief ma tež w serbšćinje rjany wotpowědnik, mjenujcy: Ćicha rěka ma hłuboke dno.