Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 22.07.2009 Miliony a miliardy

Kak ma prawje rěkać? Stat spěchuje koncern z pjeć milionami eurami abo z pjeć milionami eurow? Prawa wotmołwa je druha, potajkim: z pjeć milionami eurow. Ale wokomik prošu, rěka tola z 5.000 eurami a nic z 5.000 eurow! Tež to je prawje! Čehodla mamy tajki rozdźěl?
Ličby wot 1 do 999.999 su ličbniki, z cuzym terminusom numerale. Porno tomu su słowa milion, miliarda, bilion, biliarda substantiwy. Hačrunjež zwuraznjam z nimi wěstu ličbu, njejsu wone gramatisce widźane žane ličbniki, dokelž so we wěstych sadowych konstrukcijach hinak zadźerža. Hdyž so wone z ličbnikom zwjazuja, postajeja ličbniki, w kotrym padźe maja substantiwy stać: tři miliony, pjeć miliardow (kaž tři domy, pjeć domow), hewak steja w samsnym padźe kaž ličbnik: z dwěmaj milionomaj, wo třoch miliardach, z pjeć bilionami (kaž z třomi porstami, z pjeć łopjenami). Přidruži so pak dalši substantiw, kotryž so přez słowa milion, miliarda atd. bliže wopisuje, steji tutón substantiw w genitiwje – podobnje kaž w konstrukcijach pjeć talerjow poliwki resp. z pjeć talerjemi poliwki. Tohodla ma prawje rěkać: Stat spěchuje koncern z pjeć milionami eurow.