Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 05.08.2009 Datum a dźeń w prawym padźe

Wužitna wěc w serbskim rozhłosu su rańše pokiwy wo aktualnych zarjadowanjach w rubrice „Serwis“. Bohužel wšak słyšu při tym w moderaciji dale a husćišo spodźiwnu rěčnu konstrukciju. Hdyž so připowědźi, što ma so stać na někajkim dnju, rěka potom: Tu je naš dźensniši serwis na př. na šestej meji. To wšak je čisty přełožk němskeho podaća datuma „am sechsten Mai“. Serbsce podawamy datum tradicionalnje w formje genititiwa: Něšto stanje so šesteje meje, nic pak na šestej meji. Alternatiwnje móhło so we wopisanej situaciji w rozhłosu hišće rjec: Tu je naš dźensniši serwis za šestu meju. Podobnje čitaš w nowšim času tež, zo so něšto stanje na někajkej soboće abo na někajkim štwórtku, štož wotpowěduje němskemu „am Sonnabend“ resp. „am Donnerstag“, na př.: „Maćica Serbska zeńdźe so po tradiciji na soboće młodych jutrow.“ Po tradiciji pak podawamy dny tydźenja serbsce w akuzatiwje, tuž měła so Maćica skerje zeńć młode jutry sobotu. A „Monolog na soboće” – titl powědančka Měrki Mětoweje – móhł lěpje rěkać Sobotniši monolog.