Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 16.09.2009 awtowy šofer?

W powěsćach tam a sem słyšimy, zo je někajki „awtowy šofer“ njezbožo zawinował. Dźe mi wo wuraz „awtowy šofer“, štož ma być serbski wotpowědnik za němske „Autofahrer“. Dwuzwjazkowy němsko-hornjoserbski słownik skići nam hnydom tři móžne serbske wotpowědniki: šofer, awtowy jězdźer a awtojězdźer, ale žane „awtowy šofer“; při čimž njebych konstrukciju z adjektiwom awtowy scyła wužiwała. Lěpši namjet za ně. „Autofahrer“ by był wodźer awta. – A što nětko z tym awtowym šoferom? Słowo šofer sam hižo zwuraznja, zo jedna so wo wosobu, kotraž z awtom jězdźi, tuž njeje trjeba adjektiw awtowy dodać. Zajmawe je, zo ma słowo šofer w serbšćinje tróšku šěrši woznam hač w němčinje. W němčinje zwuraznja mjenujcy z francošćiny pochadźacy Chauffeur, zo tuta wosoba powołansce druhich ludźi wodźi: Tak ma zwjazkowa kanclerka šofera, sakski ministerski prezident runje tak kaž šef někajkeje wulkeje firmy. W serbšćinje so woznam słowa šofer na powołansce skutkowaceho jězdźerja njewobmjezuje, ale so nimo toho poćahuje na kóždeho, kotryž z awtom jězdźi – wšo jedne, hač při tym někoho druheho wodźi abo nic.