Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 16.12.2009 „verkaufsoffener Sonntag“

Njedźele w adwentnym času ludźo na wšelakore wašnje přežiwja: ći jedni přebywaja měrnje doma w kruhu swójbnych abo přećelow, druzy kónc tydźenja rady hodźiny dołho po wobchodach abo hodownych wikach běhaja a nakupuja. Prajimy tež: woni rumpodicha honja. Njedawno je Zwjazkowe wustawowe sudnistwo rozsudźiło, zo ma so ličba njedźelow, na kotrychž smě so nakupować, zredukować. Kak potajkim přełožujemy „verkaufsoffener Sonntag“ do serbšćiny? Wo *„předawanjawotewrjenych“ njedźelach nichtó njerěči abo njepisa, ale prajimy, zo su to nakupowanske njedźele. Serbšćina wony fakt tež syntaktisce wopisuje, mjez druhim takle: njedźele, na kotrychž móžeš nakupować; abo tež: wobchody smědźa njedźelu předawać. Potajkim ma so po woli zwjazkowych sudnikow ličba nakupowanskich njedźelow abo njedźelow, na kotrychž móžeš nakupować zredukować. Popřejmy sej tuž tróšku wjace měra w adwentnym času, a tole přeju tež wam, lubi posłucharjo!