Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 13.01.2010 Eine-Welt-Laden

Mnohi čitarjo dopomina so zawěsće na prěnje lěta po politiskim přewróće, hdyž nastachu tež we wuchodnej Němskej tak mjenowane „Dritte-Welt-Läden“ – serbsce: wobchody z tworami Třećeho swěta. W tajkich wobchodach předawaja so twory z tak mjenowaneho Třećeho wěta, potajkim z krajow, kotrychž hospodarstwo je porno industrijowym statam słabje wuwite. Z wunoškami předawanja produktow z tutych krajow podpěruja kupcy njeposrědnje producentow, bjeztoho zo sej wikowarjo wulki čwak pjenjez do zaka tyknu. Hladajo na globalizaciju je so přesadźił nahlad, zo mamy jenož „jedyn swět“ a zo njeměli derje wuwite kraje z wěstym wothódnoćenjom na słabje wuwite regiony hladać a tole hišće zwuraznić z pomjenowanjami: třeći resp. štwórty swět. Tohodla rěkaja tajke wobchody dźensa zwjetša: Eine-Welt-Laden abo Weltladen. A dokelž je jich hłowna předawanska filozofija spěchować fairne wikowanje, bychmy serbsce prajić móhli: wobchod za fairne wikowanje. – Připódla prajene, namakaće mjeztym tež pola discounterow twory fairneho wikowanja, spóznajeće je na wosebitym labelu „fairtrade“ abo na mjenje alternatiwneje importoweje organizacije GEPA.