Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 28.07.2010 beschusshemmende Fenster

W němčinje wutworja so husto we fachowych wobłukach ćežkozrozumliwe słowa, za kotrež druhdy tež serbski wotpowědnik trjebamy. Jedne tajke słowo je „beschusshemmend“: blidarjo maja na přikład „beschusshemmende Fenster und Türen“ w swojim poskitku, druhe firmy poskićuja „beschusshemmende Westen“, kotrež tež policija wužiwa. A kak nětko serbsce? Serbski wotpowědnik za beschießen rěka wobtřěleć, ale tworić někajke „wobtřělenje haćace abo wotražowace wokno“ je spodźiwne, wšak njemóža tajke wokna wobtřělenju zadźěwać. W němčinje móžemy tež prajić „durchschusshemmende Fenster, Türen abo Westen“ – potajkim: „přetřělenje abo přetřěl haćace wokno“? Klinči tohorunja njelepe. Dyrbimy so prašeć, wo čo scyła dźe: Tute wosebite wokna abo durje su mjenujcy tak konstruowane, zo njehodźa so přetřěleć. Za woznam, zo hodźi abo móže so něšto činić, mamy w serbšćinje wosebity sufiks, kotryž připójsnjemy na werb, a to je omny: přirunajomny, widźomny, přetřělomny. A dokelž tute wosebite wokna a durje so njehodźa přetřěleć, tworimy z toho adjektiw njepřetřělomny a hižo mamy kmany serbski wotpowědnik za němske „beschusshemmende Fenster“, mjenujcy „njepřetřělomne wokna“.