LABA shop: Zhorjelčan předawa serbsku drastu a Hornjołužiske produkcije

Dźeń a wjace ludźi skaza swoje drasty w interneće. Zo namakaš mjeztym tež tójšto produktow ze serbskimi motiwami, wo to postaraja so mjez druhim Hanušec mandźelskaj ze swojim Serbskim konsumom. A sportowe artikle ze serbskimi napisami namakaće pola Roberta Lehnarta, kiž ma tohorunja swójski onlinowy shop. Sće pak wědźeli, zo dawa tajki tež w Zhorjelcu z mjenom LABA, kiž hornjołužiske a serbske motiwy předawała? Z tym podpěraja so samo socialne projekty, kaž je naš onliner Clemens Šmit zhonił.

Gerhard Zschau/LABA
prawa za wobrazy: Gerhard Zschau/LABA
Onlinowy shop LABA: Kiep it real
prawa za wobrazy: Gerhard Zschau/LABA

Label LABA - za tym tći Budyšan Gerhard Zschau, kiž drje njeje Serb, ale ma serbske korjenje.Wšitke produkty z LABA shopa, wosebje drasty su so regionalnje a pod fairnymi wuměnjenjemi produkowali a wobsteja pak k sto procentam z biologisce plahowaneje bałmy abo znajmjeńša k 20 procentam z recyclowanych materialijow. T-shirt z napisom “Wódny muž” na přikład dóstanjeće tam za něhdźe 30 eurow.

Onlinowy shop LABA: Kiep it real
prawa za wobrazy: Gerhard Zschau/LABA

Mějićel so tež za socialne projekty angužuje a štóž pola njeho nakupuje, móže so při tym wobdźělić. Za to ma wón wšelake akcije běžo. Skazaće-li sej na přikład t-shirt, potom dźe 1 euro přeco na někajki socialny abo humanitarny projekt. Mjez druhim na towarstwo Mission Lifeline, Hornjołužisku taflu abo tež na towarstwo Krabat. Dohromady je so tak hižo wjace hač 3000 eurow za dobry skutk nahromadźiło a dariło.

Onlinowy shop LABA: Kiep it real
prawa za wobrazy: Gerhard Zschau/LABA

Najaktualniši projekt mjenuje so “Kiep it real”. To je, móhłrjec jedyn korbik, kiž móžeš jako nachribjetnik nosyć. Gerhard Zschau je mi to takle rozkładł, zo jedna so tu wo produkt, kiž je kompletnje w Hornjej Łužicy rostł a so tu tež produkuje. Potajkim wjerba je w Minakale rostła, w Kamjenej so potom pasy nachribjetnika přičinja a dozhotowjenje je potom w Lubiju. Dwě lěće je so na projekće dźěłało, nětko póndźe wosebity wačok na předań.