Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 06.04.2022 Rěčny kućik - Wnučkokmane

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - Wnučkokmane

W němčinje wužiwaja so druhdy pomjenowanja z wobrazliwym charakterom, kiž direktnje emocije čitarja abo připosłucharja narěča. Jedne tajke słowo je “enkeltauglich”. Prěni raz zjewi so słowo před 20 lětami, ale hakle w zašłych lětach přiběra jeho wužiwanje nic jenož w nowinach, ale mjeztym tež w fachowych kontekstach. Słowo “enkeltauglich” wustupuje w zwisku z wobswětoškitom, wšak měła dźensniša towaršnosć myslić na swojich potomnikow, na wnučki, a wotpowědnje z resursami a wobswětom wobchadźeć. A kak móžemy to serbsce prajić: Hdyž chcemy wobrazliwosć němskeho słowa do serbšćiny přenjesć, móžemy prajić za wnučki kmany abo samo wnučkokmany: “za wnučki kmane energijowe zastaranje” resp. “wnučkokmane energijowe zastaranje” abo “za přichodne generacije kmane energijowe zastaranje”. We wěstych kontekstach je wužiwanje zestajenki wnučkokmany lěpša warianta, na přikład: Wón předstaji koncept wo wnučkokmanym energijowym zastaranju”. W tajkim padźe bych pak tež wolić móhła adjektiw naslědny, potajkim “koncept wo naslědnym energijowym zastaranju”. Tež w zwisku z werbom hodźi so adjektiw naslědny lěpje, na přikład: naslědnje žiwy być abo so naslědnje zežiwić.

dr. A. Pohoňcowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 06.04.2022 07:40hodź. 01:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998688.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm