Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 08.06.2022 Rěčny kućik - pomazanka

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - pomazanka

Hišće před 30 lětami pomazachmy swoju całtu abo pomazku z marmeladu, z mjedom a podobnym. Druzy sej radšo kołbasu abo twarožk na chlěb kładźechu a kładu. W zašłych lětach su so pak dalše móžnosće přidružili abo lěpje prajene: paleta družinow je so rozšěriła, a to drje w zwisku z wegetariskim, weganym a scyła strowym zežiwjenjom. Měnju tak mjenowany “Brotaufstrich”, kiž so hižo njewobmjezuje na marmeladu abo nutelu. “Brotaufstrichi” mamy mjeztym we wšelakich wariantach, jich baza je zwjetša zelenina (na přikład paprika, tomata, oberžina) abo čerstwy resp. fetatwarožk. Z Budyskeje twornje znajemy tohorunja tajke ze žonopom. A kak móžemy němski “Brotaufstrich” serbsce pomjenować? Wužiwa so zdźěla hižo wotwodźenka pomazanka, kotraž mi so wosobinsce jara derje lubi. W słowje pomazanka tči wězo werb mazać resp. pomazać, potajkim činitosć, z kotrejž zwuraznjamy to, što z tutym zežiwidłom činimy. Tuž, lubi připosłucharjo, woptajće raz tajku paprikowu, tomatowu a žonopowu pomazanku a dajće sej ju zesłodźeć!

dr. Anja Pohončowa

Eine Schüssel mit gemischtem Salat und drei Scheiben Weißbrot mit Aufstrich aus Bohnencreme 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Kak móžemy němski “Brotaufstrich” serbsce pomjenować?

wu 07.06.2022 20:55hodź. 01:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2048852.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm