Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej – 07.07.2022 Rěčny kućik – kružny wobchad

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik – kružny wobchad

W zwisku z wobchadom storčimy přeco zaso na prašenje, kak móžemy wěste zjawy serbsce pomjenować, a to, hačrunjež wotpowědne serbske wurazy hižo w słownikach steja. Tak je to na přikład z pomjenowanjom němskeho zapřijeća “Kreisverkehr”. Hižo w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku je podaty wotpowědnik kružny resp. wobkružny wobchad, při čimž bych wosobinsce kružny wobchad preferowała, dokelž myslu při wobkruhu skerje na něšto wjetše, na přikład na puć, kiž wokoło města wjedźe, němsce “Ring” (na přikład Berlinski wobkruh). Konkretnu městnosć za kružny wobchad mjenujemy němsce “Verkehrskreisel” abo salopnje “Kreisel” a mi so zda, zo rěkaše to prjedy tež “Rondell”. Wězo funguje w serbšćinje cuze słowo rondel, ale to so dźensa wjace njewužiwa. A němske “Kreisel” w tutym zwisku wězo njeje někajki wjertel abo frunčel. Serbsce mam poprawom dwě móžnosći: Jědu do kružneho wobchada abo do kruha a wopušću jón při prěnim wujězdźe abo wotjězdźe.

dr. Anja Pohončowa

Sorbisches Programm