Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej – 13.07.2022 Rěčny kućik – někomu něšto doprědka měć?

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik – někomu něšto doprědka měć?

Wón ma jemu něšto doprědka” – tutu sadu njedawno słyšach a přemyslowach, hač a kak móhli jeje wobsah hinak formulować. Němski wobrot “jemandem etwas voraus haben” móžemy na přikład werbalnje wopisować a prajić, zo ma něchtó předskok porno někomu abo zo je něchtó někoho přetrjechił - tak podawatej so přikładaj w Němsko-hornjoserbskim słowniku. W tekstowym korpusu namakach dalše konteksty, mjez druhim sadźe “Doprědka měj dźak” abo “Dźakuju so ći doprědka” – w kotrychž so ekwiwalent němskeho słowa “im voraus” tohorunja z pomocu doprědka přełoži. Tu bych skerje prajiła, zo so někomu dočasa abo tež dočasnje dźakuju. Indeklinabelne doprědka ma w němčinje woznamaj “vorwärts” abo tež “nach vorn”, a tuž njebych serbske doprědka w temporalnym zmysle wužiwała. Móžu při pućowanju doprědka spěchać abo tež doprědka hić, ale so někomu skerje dočasnje dźakujemy, swoje zličbowanki husto dočasnje zapłaćimy abo sej dołhodobne terminy hižo dočasa zaplanujemy.

dr. Jana Šołćina

Sorbisches Programm