Rěčny kućik, dnja 18.03.2020 z dr. Sonju Wölkowej Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Koronawirus

Aktualne powěsće wobknježi móličke stworjenčko, z hołym wóčkom njewidźomne, ale jara mócne. Wone wuskutkuje, zo so pěstowarnje, šule, uniwersity, haj samo hranicy krajow zawrěja. Je to wirus SARS-CoV-2, kiž mjenuje so němsce jednorišo "Coronavirus". Tute słowo steji samo hižo w online-Dudenje. Wězo su naše serbske medije tež z pomjenowanjom tutoho njekmanika konfrontowane, a namakamy tam mjeztym někotre warianty: coronawirus jako jednora zestajenka abo jako zestajenka z wjazawku po wobstatku corona, haj tež same słowo Corona z wulkim spočatnikom je so hižo jewiło a tohorunja słowna skupina coronowy wirus. Ja bych doporučiła jednoru zestajenku coronawirus, ewentualnje tež konsekwentnje zeserbšćene z k na spočatku (koronawirus). Runje tak namakamy to w bliskich słowjanskich rěčach kaž pólšćinje, čěšćinje a słowakšćinje. Pomjenowanje COVID-19, kotrež w tym zwisku tež husto słyšimy, pak njeměni cyle to samsne, ale je mjeno chorosće, kotruž koronawirus wuwoła a kotraž was, lubi připosłucharjo, nadźijomnje přelutuje.