Rěčny kućik, dnja 08.04.2020 z dr. Janu Šołćinej Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Frauenhände auf einem Laptop
prawa za wobrazy: imago images/Westend61

Homeoffice

"Homeoffice" - aktualnych přičin dla tutón wuraz tuchwilu w serbskim rozprawnistwje husto słyšimy a čitamy. W dwurěčnych słownikach su zapisane němske přełožki, mjez druhim "Heimbüro" abo "Büro zu Hause". Tuž móhli požčonku "homeoffice" ze serbskim wotpowědnikom domjacy respektiwnje domjacny běrow přełožić abo prajić, zo mamy tež doma běrow abo dźěłarnju. Tajki luksus separatneje stwy pak ani trěbny njeje, wšako poda so w němskim "Dudenje" woznam požčonki, zo je to "z ličakom a z wotpowědnej komunikaciskej techniku wuhotowane dźěłowe městno w bydlenju". W njedawnym přinošku serbskeho rozhłosa k aktualnej situaciji wužiwaše reporter werbalnu formu a praješe, zo tuchwilu doma resp. wot doma dźěła. Dokład samsneho typa namakamy w Słowniku noweje leksiki, w kotrymž je za wuraz "homebanking" zapisany ekwiwalent "bankowe knihowanje wot doma". Mam tuž přełožkaj požčonki "homeoffice" jako dźěło doma abo dźěło wot doma za dobre rozrisanje rěčneho prašenja a přeju Wam, lubi słucharjo, wšojedne, hač nětko we firmje, w běrowje abo doma dźěłaće žohnowane jutry!

Illustration: Gehirne zweier Menschen 1 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
1 mjeń.

srj 01.04.2020 05:15hodź. 01:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1359466.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio