Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 02.09.2020 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik: parkowanska dźěra?

Starosć, w měsće městno k parkowanju namakać, drje je kóždy z nas hižo raz měł, abo? Dr. Jana Šołćina problem tež dosć derje znaje. Hač šěroke dosć abo přewuske - kak poprawom serbsce k tajkemu městnu prajimy? W słowniku namakamy za to serbski přełožk "luka za parkowanje". Ale lěpšu wariantu přeradźi dr. Jana Šołćina w rěčnym kućiku.

Eine Frau hält einen Parkplatz besetzt
prawa za wobrazy: imago/Steinach

Parkowanska dźěra?

Njedawno něchtó powědaše, zo bě so zapozdźił, dokelž njebě z časom parkowansku dźěru nadešoł. Štóž je husto z awtom po puću, naspomnjeny problem derje znaje - pytanje za městnom parkowanja, wšojdne hač wonka na parkowanišću, w podzemskej garaži abo w parkowanskim domje. Sy-li potom skónčnje městno namakał abo namakała, móže być městno mjez awtomaj přewuske, štož sama husto dožiwjam. Njejedna pak so wo žanu parkowansku dźěru, dokelž w tajkej by so awto zhubiło. Měnił bě drje wony zadwělowany wodźer awta to, štož mjenujemy němsce „Parklücke". Móžemy prajić, zo njebě swobodneho městna za parkowanje. W dwurěčnym słowniku tohorunja zapisany ekwiwalent luka za parkowanje je jako wobchadnorěčny markěrowany. W słowniku noweje leksiki pak su dalše namjety, kotrež mam za akceptabelne: njebě parkowanskeho městna, wotstajenišća abo parkowanišća. Tuž lubi wodźerjo awtow - wostańće wutrajni při pytanju za swobodnym městnom, byrnjež małe było - a z modernej techniku tež zaparkowanje hižo problematiske njeje!

dr. Jana Šołćina