Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 25.11.2020 Rěčny kućik - Freilandhaltung - plahowanje na hołych polach

Zawěsće sće je tež hižo wuhladali - nawěški a wabjenske teksty, w kotrychž so za předań wosebiteho mjasa wabi. Měnjene je mjaso zwěrjatow, kotrež so w hródźach njeplahuja, ale tež zwonka tutych. Němcy maja za to wuraz: "Freilandhaltung". A my Serbja?

Hartmut Oehlerts Enten haben jeweils vierzehn Quadratmeter Kleegrasfläche und frisches Brunnenwasser zur Verfügung - echte bäuerliche Freilandhaltung, ohne Antibiotika, die aber auch vom Verbraucher bezahlt werden muss.
Hartmut Oehlerts Enten haben jeweils vierzehn Quadratmeter Kleegrasfläche und frisches Brunnenwasser zur Verfügung - echte bäuerliche Freilandhaltung, ohne Antibiotika, die aber auch vom Verbraucher bezahlt werden muss. prawa za wobrazy: MDR/NDR/Populärfilm Media GmbH/Roland Possehl

Freilandhaltung - plahowanje na hołych polach

Nawěški su wosebita tekstowa družina, a tuž je přełožk němskich tekstow za serbske medije hustodosć wužadanje za redaktorow. Aktualny přikład je nawěšk, w kotrymž so předań mjasa tych zwěrjatow připowědźi, kotrež so w hródźach njeplahuja, ale tež wonka. W němčinje eksistuje za to wuraz "Freilandhaltung". Za němsku zestajenku "Freiland" namakamy w dwurěčnym němsko-hornjoserbskim słowniku wotpowědnik hołe polo. Bóle znate wšak je znate hołe njebjo z kontekstow kaž na př. smy pod hołym njebjom přenocowali, štož rěka, zo je něchtó wonka spał. Samsny woznam tež za wašnje plahowanja zwěrjatow płaći, wšako su kokoše, swinje abo kruwy wonka na łukach a pastwišćach. Móžemy tuž prajić, zo je nam jako kupcam mjasa wažne, zo su so zwěrjata na hołych polach plahowali. Za zrozumliwe mam pak tež leksikaliske wopisowanje kaž na př. kupuju mjaso swinjow, kotrež su so wonka plahowali. Wězo tute wašnje zwěrjatam najbóle tyje, štož měli sej jako konsumenća husćišo wuwědomić!

dr. Jana Šołćina