Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 03.02.2021 Rěčny kućik - mjetawka a chošćičkoEin Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - chošćo - mjetawka - mjetlica

Holčička mjećeše z chošćičkom šćežčičku - znajeće tute hrónčko k zasukanju jazyka? Je tam rěč wo chošćičku - to je pomjeńšenka słowa chošćo. Tute wužiwamy k mjećenju, ale njeje to jeničke słowo, kotrež w Serbach za to znajemy: Mamy tež hišće mjetawku a mjetlicu. Njeje wšak cyle jasne, hač a kak so tute pomjenowanja po woznamje rozeznawaja. Wěste je, zo je mjetlica, skrótka mjetlca wobmjezowana na Budyski dialekt ewangelskich Serbow. Mjetawka wužiwa so skerje na zapadźe w katolskich kónčinach. Chošćo pak je w cyłej Hornjej Łužicy znate. Za jednych je chošćo wulke, a mjetu z nim dwór a stwu, material, z kotrehož wobsteji, w tym padźe njezajimuje. Mjetawka je za nich pomjenowanje za krótki ručny nastroj, z kotrymž zmjetu so smjeće na łopatku. Druzy pak - a tak sym to sama doma zeznała - wužiwaja chošćo jenož za dwór a hasu, tajke chošćo je z prućatow zwjazane. Mjetawka pak słuži w domje a mjeće ze seršćemi (Borsten) - k zmjećenju na łopatku trjebamy potom mału abo ručnu mjetawku. Kajke pak bě te chošćičko, z kotrymž mjećeše holčička šćežćičku, to móžeće nětk sami wuhódać.

dr. Sonja Wölkowa

________________

Tule móžeće sej awdijo tež hišće raz naposkać:

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 03. Februar 2021 | 08:13 Uhr