Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 14.04.2021 Rěčny kućik - formy k pječenju

Pječeće Wy rady? Na přikład tykanc? Znajemy wšelake formy, kotrež hodźa so za to wužiwać. Ale kak tute serbsce mjenujemy?

Drei verschiedene Backformen aus silbernem Blech
prawa za wobrazy: imago images / Martin Wagner

Rěčny kućik - Formy k pječenju

Štóž rady abo husto tykanc pječe, wě, zo eksistuja wšelake formy, kotrež móžu za to wužiwać. Z němčiny znajemy wurazy kaž "Springform", "Gugelhupfform", "Kastenform", "Muffinform" a dalše. Zwjetša drje móžemy za tajke pječenske formy tež w serbšćinje konkretne pomjenowanja tworić kaž babowa forma, muffinowa forma, kašćikowa forma, ale što činimy z tej "Springformu"? W receptowej knize "Warimy z Tomašom" wužiwa so wuraz pječenska forma. Pječenska forma pak njeje wotpowědnik za "Springform", ale za "Backform" a to je skerje nadzapřijeće za wšitke móžne formy. Štóž pak chce je dokładnje rozeznawać, trjeba hinaši wuraz. W dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy wotpowědnik rozběrna forma, to rěka, zo hodźi so tuta forma - po rozskočenju spinki - rozebrać. Dla tutoho rozskočenja z pomocu spinki, bychmy tež wurazy tworić móhli kaž rozskočna abo rozskakowaca forma abo tež forma ze spinku. Tuž, lubi připosłucharjo, hdyž přichodny raz tykanc pječeće a za to rozběrnu, rozskočnu abo rozskakowacu formu trjebaće, móžeće ju tež serbsce porjadnje pomjenować.

dr. Anja Pohončowa

________________

Jow móžeće sej awdijo hišće raz naposkać:

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 14. April 2021 | 05:17 Uhr