Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 30.06.2021 Rěčny kućik - katownja

Rěčny kućik - katownja

Scharfrichterhaus. Zawěsće znajeće historiski wětrnik wuchodnje B 96 blisko Chasowa. Tam wón prěnjotnje njesteješe – ně, tutón twarski pomnik je so tam 1978 přenjesł ze Zarěča, hdźež dyrbješe so wudobywanja hliny dla zminyć. Wospjet słyšachmy w poslednim času powěsće, zo ma so tutomu historiskemu twarjenju přidružić dalša drohoćinka: 300-lětne tykowane domske z Lišeje Hory, w kotrymž bydleše, kaž so praji, něhdy kat – němsce “Scharfrichter” – jeho dom je tuž němsce “Scharfrichterhaus”. W serbskich medijach rěči so w tutym zwisku zwjetša wo “domje kata”. Wězo je to prawe pomjenowanje, ale ja bych chcyła skedźbnić na hišće lěpši wotpowědnik: Mamy mjenujcy w serbšćinje tež wotwodźenku katownja, a tež tute słowo njepomjenuje ničo druhe hač wobydlenje kata. Staru katownju su w Lišej Horje loni wottwarili – jeje dźěle so w rudnohórskim Thalheimje restawruja, zo bychu je lětsa pola Chasowa w susodstwje wětrnika zaso zestajeli.

dr. S. Wölkowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 30.06.2021 09:08hodź. 01:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1774922.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm