Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 21.07.2021 Rěčny kućik - wodarjowy dom

Njedawno je so tu rěčało wo historiskej katowni z Lišeje Hory. Dźensa dźe wo dalše zajimawe twarjenje. Tute steji w Kamjencu.

Zwei Personen in einem kleinen, rot-weißen Segelflugzeug auf dem Boden.
Mehr als tausend Stunden war Gerold Weber schon in der Luft. Der 68-Jährige gehörte sogar zur Nationalauswahl der DDR. Aber nur sechs Jahre lang - politische Willkür zwang ihn, das Fliegen vorrübergehend an den Nagel zu hängen. prawa za wobrazy: MDR/Mathias Schaefer

Wodarjowy dom

Njedawno sym tu rěčała wo historiskej katowni z Lišeje Hory. Dźensa dźe mi wo dalše zajimawe twarjenje. Tute steji w Kamjencu a je dźěl tamnišeho Lessingoweho muzeja. Němsce mjenuje so wón Röhrmeisterhaus – serbsce sym za to husćišo słyšała a čitała kusk njezbožowny ekwiwalent Röhrmeisterowy dom. Tajki přełožk sugeruje, zo dźe wo dom, kiž ma zwisk z někajkim knjezom z mjenom Röhrmeister. Tola poprawom dźe wo něšto druhe, mjenujcy wo historiske powołanje. Röhrmeister bě čłowjek, kiž staraše so něhdy wo rołowody, kiž běchu w starych časach drjewjane. Tajkeho čłowjeka bychmy po začuću snano pomjenowali jako rołarja abo rołarskeho mištra. Hdyž pak pohladamy do staršich słownikow, zwěsćimy, zo njebě Röhrmeister starym Serbam cuzy: hižo Křesćan Bohuwěr Pfuhl zapisa w swojim słowniku, kiž je 1866 wušoł, słowo wodar z wujasnjenjom, zo je to němsce Röhrmeister. Samsnu informaciju namakamy tež w Rězakowym němsko-serbskim słowniku. A tuž měł so tón Kamjenski dom lěpje mjenować rołarjowy abo wodarjowy dom abo tež dom rołarskeho abo wodarskeho mištra.

dr. Sonja Wölkowa

Sorbisches Programm