Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 28.07.2021 Rěčny kućik - pječenske funkcije

Pječenske funkcije

Štóž rady pječe, so zawěsće tež z techniku swojeje pjecy wuznaje. Wěsty standard mjeztym je, zo móžu wolić mjez “Ober- und Unterhitze” a “Umluft”. Serbske wotpowědniki za “Oberhitze” a “Unterhitze” namakamy hižo w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku, je to prosće hornja horcota abo horcota wothorjeka resp. spódnja horcota abo tež horcota wot spody. Ale kak je to ze słowom “Umluft”; pola někotrych pjecow rěka to tež “Heißluft”? Poprawom je to tež cyle jednorje, wšak njeje to ničo druhe hač pječenje z wentilaciju abo z horcym powětrom. Moderniše pjecy maja hišće dalše funkcije, na přikład grilowanje abo grilowanje z horcym powětrom, dale intensiwne pječenje, štož njeje ničo druhe hač wužiwanje horcoty wot spody. Pola funkcijow “Sanftgaren” a “Bräunungsgaren” dźe wo pječenje z niskej temperaturu. Druhe pjecy zaso dowoleja pječenje z paru resp. z parjenjom (ně. “Dampfgaren”). Najćeše za wužiwarja drje je, prawu funkciju za pječenje wuzwolić. Tohodla poskićuja so mjeztym samo awtomatiske programy za konkretne jědźe. Kuchar abo kucharka trjeba jenož jědź přihotować, do pjecy sunyć a na prawy knefl tłóčić. A po wěstym času je wšitko hotowe! Tuž dajće sebi zesłodźeć!

dr. Anja Pohončowa

Logo MDR 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Štóž rady pječe, so zawěsće tež z techniku swojeje pjecy wuznaje.

srj 28.07.2021 05:15hodź. 01:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1796846.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm