Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 01.09.2021 Rěčny kućik - popadnjene zwěrjata

Kuh
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Rěčny kućik - Zapopadnjene zwěrjata?

Přeco zaso słyšimy, zo zabłudźa so někajke zwěrjata na awtodróhu, raz su to kozy, raz konje a druhdy tež kruwy. Tam wone wobchad myla a samo wohrožuja a same su wězo tež w njemałym straše, wšak móhło je lochko někajke awto zranić abo samo přejěć a morić. Tuž je přeco wulke wolóženje, hdyž so spěšnje namaka wobsedźer tutych bjezprawnych wužiwarjow awtodróhi. Přeco zaso słyšu w tajkich padach informaciju, zo je wobsedźer swoje zwěrjata abo skoćata po wěstym času zapopadnył. Čehodla poprawom zapopadnył? – Hač je tu zaso raz němčina kmótřiła, hdźež rěči so w tym zwisku wo “einfangen”? Werb zapopadnyć wšak znajemy w serbšćinje w hinašich kontekstach: Tak móže fotograf aktualnje krasnje kćějace rěpikowe pola abo tež tu a tamnu tučel na wobrazu zapopadnyć, basnik móže wobkuzłacu atmosferu někajkeho wokomika abo sylne začuća w basni zapopadnyć. W zwisku ze zwěrjatami wšak rěčimy skerje wo tym zo je popadnjemy. A tuž drje su wobsedźerjo swoje ćeknjene a po awtodróze pućowace kozy, konje a kruwy skerje popadnyli, a to je derje tak, zo njeby so wobchad njetrjebawši haćił.

Dr. S. Wölkowa

Kuh 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

srj 01.09.2021 06:50hodź. 01:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/recny-kucik/audio-1825134.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm