Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 06.04.2011 bei Tagesanbruch usw.

Smy hižo husćišo w rubrice rěčnych kućikow na to skedźbnili, zo wužiwamy w serbšćinje druhdy hinaše prepozicije hač w němčinje resp. porno němčinje scyła žane. Tole potrjechi mjez druhim słowne skupiny, kotrež zwuraznjeja wěstu dobu časa, na přikład na: bei Nacht, bei Tagesanbruch, in der Abenddämmerung atd. Hdyž njedamy so wot němčiny wowliwować, prajimy zawěsće awtomatisce prawje serbsce kaž w nocy (ně. bei Nacht), ze switanjom abo na switanju (ně. bei Tagesanbruch), na směrkach, w směrkach, na zerjach, w zerjach (ně. in der Abenddämmerung) abo wodnjo (ně. am Tage). W zašłym času słyšiš tež jara husto zmylki w zwisku z podaćom wěsteho dnja. Praji so potajkim, zo budźe na soboće abo na pjatku někajka zhromadźizna. Forma na soboće je ryzy přełožk němskeho „am Sonnabend“, nima žanu tradiciju w serbšćinje. Tu wužiwamy serbsce prosće akuzatiwnu formu: zhromadźizna budźe sobotu a dalša potom pjatk.
Tuž, lubi čitarjo, wšojedne, hač dźěłaće radšo w nocy abo wodnjo, stawaće ze switanjom abo hakle na směrkach: hdyž zajimujeće so za serbsku rěč, poskajće dale rěčne kućiki, kotrež so wusyłaja stajnje srjedu – a nic na srjedźe – w 05.15 a 06.50 hodź.