Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 16.11.2011 Wohnheim

Kak prajimy serbsce na němske „Wohnheim“? Na tute prašenje wočakujemy jednoru wotmołwu, wšak je so hižo dawno přesadźiło cuze słowo internat. Znaju to na přikład hižo ze studentskeho časa w Lipsku, hdźež bydlach w serbskim internaće „Handrij Zejler“. Tež twarjenje při Serbskim gymnaziju, hdźež móža šulerjo bydlić, rěka serbsce internat. Tola tute pomjenowanje ma w němčinje trochu specielniši woznam hač němske „Wohnheim“, internat je zwjetša dom, kotryž je někajkej šuli přizamknjeny a hdźež so šulerjo wosebje dohladuja a z jědźu zastaraja. „Wohnheim“ pak je bóle neutralne słowo a hodźi so w šěršim konteksće wužiwać, na přikład: Asylantenwohnheim, Studentenwohnheim atd. Tute słowa wuprajeja, zo w tajkich domach azylanća abo studenća bydla; kruty dohlad pak tu njeknježi a tež nic zastaranje z jědźu. Je tohodla radźomne serbsce tute twarjenja hinak pomjenować, mjenujcy: bydlenski dom. W konkretnym přikładźe móžemy potajkim prajić: bydlenski dom za azylantow abo bydlenski dom za studentow.