Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 28.12.2011 mnoho / mnohe

W spisownej hornjoserbšćinje wužiwa so druhdy za zwuraznjenje wjetšeho mnóstwa pronomen mnoho, kotryž ma samsny woznam kaž pronomen wjele. Hdyž stej mnoho abo tež wjele zwjazanej ze substantiwom, žadatej sej wobaj pronomenaj wosebitu gramatisku formu werba. We wobchadnej rěči by so zawěsće prajiło: Wjele ludźi su tam přišli. W spisownej rěči pak ma prawje rěkać: Wjele ludźi je tam přišło. Runje tak: Mnoho ludźi je tam přišło. W prezensowej formje bychmy na přikład prajili: Mnoho křesćanskich nałožkow so tam pěstuje, a nic: Mnoho křesćanskich nałožkow so tam pěstuja, kaž sym jónu něhdźe čitała. Nimo pronomena mnoho eksistuje dalši, a to je mnohi. Tutón so w sadźe kaž normalny atribut, potajkim kaž adjektiw při substantiwje, zadźerži: Mnozy ludźo su tam přišli. abo Mnohe křesćanske nałožki so tam pěstuja.
Kaž hižo prajach, wužiwatej so mnoho kaž tež mnohi wosebje w spisownej rěči a bjezdwěla słušatej tutej słowčce do wysokeho stila.
Nětko je so mnoho słowow rěčało, njech skutkuja.