Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 08.02.2012 Herzensangelegenheit

Njedawno wobroći so znaty na mnje a skoržeše, zo jewi so w serbskich tekstach přeco husćišo wuraz wutrobita naležnosć za němske „Herzensangelegenheit“, štož je tola, tak měnješe, wopak, wšak rěka wutrobity „herzhaft“.
Prawje je, zo měješe adjektiw wutrobity prjedy woznam chrobły, němsce potajkim „beherzt, mutig, herzhaft“: wutrobity rjek, na přikład. Najpozdźišo spočatk 20. lětstotka pak wustupuje w jednotliwych tekstach wutrobity tež we woznamje „herzlich, von Herzen kommend“: wutrobite słowa. Mjeztym přewahuje wužiwanje tutoho adjektiwa w zmysle „herzlich“ a přeco husćišo jewi so wot mojeho znateho kritizowana wutrobita naležnosć. Dwuzwjazkowy němsko-hornjoserbski słownik nam doporuča za „Herzensangelegenheit“ dušina naležnosć, štož pak je skerje słownikarska wumyslenka. Husćišo wužiwa so hižo pola Rězaka zapisaneho naležnosć wutroby abo tež wutrobna naležnosć: Dźěło z dźěćimi je jej naležnosć wutroby abo wutrobna naležnosć. Dalša móžnosć je: Dźěło z dźěćimi jej na wutrobje leži. A tute wotpowědniki mam ja wosobinsce za najlěpše za ně. „Herzensangelegenheit“: Tole Wam dźensa wujasnić, ležeše mi na wutrobje, bě mi potajkim wutrobna naležnosć a tež naležnosć wutroby.