Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 11.07.2012 Behandlungszimmer

Bórze je tak daloko: Skótny lěkar dr. Cyril Žur wotewri swoju nowu praksu w Pančicach-Kukowje. Nowe rumnosće změje při nakupowanišću při droze do směra Kamjenca. Tam njezměja jenož pacienća, potajkim zwěrjata, mjeńše a wjetše, ze swojimi přewodźerjemi w čakarnjomaj wjace městna, ale tohorunja skótny lěkar. Wón móže tam nětko w dwěmaj stwomaj zwěrjata lěkować abo hojić, štož mjenuje so w němčinje „Behandlungszimmer“. Tajka stwa rěka serbsce „lěkowanska stwa“ abo „lěkowanska rumnosć“ kaž tež „hojenska stwa“ resp. „hojenska rumnosć“, wšak so tule pacienća lěkuja abo hoja, adjektiw wotwodźuje so wot werbalneho substantiwa „lěkowanje“ resp. „hojenje“. Móžno je nimo toho: lěkarska stwa abo tež lěkowarnja. A dokelž so ludźom pola lěkarja tež hinak njezeńdźe, rěka tajka stwa tež pola našich lěkarjow, ke kotrymž z našimi bolosćemi chodźimy, „lěkowanska“ resp. „hojenska“ stwa resp. lěkarska stwa abo lěkowarnja. Najwažniše pak je, zo so kóždy pacient, kotryž da so w lěkarskej praksy lěkować abo hojić, bórze zaso wustrowi.