Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 15.08.2012 Sächsisches Verbindungsbüro

Swobodny stat Sakska wudźeržuje w někotrych europskich krajach tak mjenowany „Verbindungsbüro“. Srjedź junija tutoho lěta wotewrě so tajki běrow tež w Čěskej, a to we Łužiskim seminarje w Praze. Kak prajimy tutomu zarjadnišću serbsce? Wězo nic zwjazowacy abo zwjazowanski běrow abo zwiskowy běrow, štož bychu byli ryzy přełožki po němskim přikładźe a skerje njerozumliwe. Dźe wo to, zo by Sakska we wotpowědnej kónčinje prezentna była, hdyž chce na přikład něchtó na hospodarskim polu ze sakskej firmu hromadźe dźěłać. Tohodla rěka tajki běrow serbsce „kontaktny“ resp. „kontaktowy běrow“ a konkretnje: Sakski kontaktny/kontaktowy běrow abo Kontaktny/Kontaktowy běrow (Swobodneho stata) Sakskeje. Samsne słowo wužiwa so za němske słowo „Anlaufstelle“, štož je městnosć, na kotruž móža so ludźo we wěstych naležnosćach wobroćić. Tež tu wužiwa so serbsce cuze słowo kontakt jako wuchadźišćo a móžu prajić kontaktny běrow resp. kontaktne městno abo kontaktnišćo a potom so doda za čo, na přikład kontaktny běrow za seniorow, kontaktny běrow za žony, kotrež ćerpja pod domacnej namocu, kontaktny běrow za dźěći a staršich w krizowych situacijach atd.