Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 14.08.2013 Entlastung

Ein Händedruck
prawa za wobrazy: colourbox.com

W rozprawach wšelakich towarstwow čitaš druhdy wo „Entlastung des Vorstandes“. W tutym konteksće wězo njeńdźe wo někajke brěmjo, kotrež ma so předsydstwu wotewzać. Tohodla by w serbšćinje wopak było tu wužiwać wuraz „wotćežowanje“.
„Entlastung” je w tym zwisku prawniski wuraz a rěka, zo čłonojo towarstwa wopodstatnjeja swojemu předsydstwu, zo je wšitke nadawki w zmysle towarstwa spjelniło a jemu dowěrjene financy porjadnje zrjadowało. Tute wopodstatnjenje abo wobkrućenje wudźěli so de facto hakle po tym; serbsce rěka to „wuswobodźenje“ abo „wuwjazanje“. Hdyž pak wužiwa so jenož „wuswobodźenje“ abo „wuwjazanje předsydstwa“, by drje prawiznik jako jenički wědźał, wo čo so tu jedna, ale hač by normalny čitar, to rěka, njeprawiznik tole tež zrozumił? We wěstych kontekstach móže so prosće dodać, z čeho je předsydstwo wuswobodźene abo wuwjazane, mjenujcy „z rukowanja“. Do serbskeho přeprošenja na towarstwowu zhromadźiznu móžu potajkim pisać: wuswobodźenje resp. wuwjazanje předsydstwa z rukowanja. A tak tež w prawniskich prašenjach njewukubłany čitar wě, z čeho ma so předsydstwo wuswobodźić abo wuwjazać.