Rěčny kućik dr. Anje Pohončowej z wusyłanja 04.05.2016 Rejowacy jebak

junge Leute tanzen in der Disko
prawa za wobrazy: Colourbox

Rejowacy jebak

Paduši sej stajnje zaso nowe triki wumysluja, zo bychu ludźom pjenjezy pokradnyli. Tež we Łužicy znaty je mjeztym tak mjenowany wnučkowy trik. W zašłych tydźenjach a měsacach pak bě w medijach přeco zaso rěč wo poměrnje nowym wašnju kradnjenja, mjenujcy z pomocu tak mjenowaneho „Antanztricka". Paduch so swojemu potencielnemu woporej rejujo bliži, při tym pyta z nim ćělny kontakt, zo njeby wopor pytnył, kak jemu móšnju abo handy ze zaka wućehnje. W samsnym času bliži so dalši paduch, kotryž pokradnjene wěcy hnydom přewozmje. Tajcy paduši su trikowi jebakojo (Trickbetrüger); konkretnje móžemy tajkeho "Antänzera" mjenować „rej(o)wacy jebak/paduch" abo „rej(o)war-jebak/rej(o)war-paduch" abo "jebak/paduch z rej(o)warskim trikom. A „Antanztrik" móžemy serbsce pomjenować „rej(o)warski trik". Komuž je to spodźiwne, móže wuraz tež do pazorkow stajić kaž to němčina čini. - Kedźbujće tuž: Tykńće sej móšnju a handy do nutřkownych zakow a njedajće so mylić wot rejowacych jebakow - radšo so jim wuwińće.