Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.10.2016 Sebjezakitowanje

Aktualnych podawkow dla přiběra potrjeba ludźi, swoju strowotu a žiwjenje škitać. Tež hdyž njejsu w Serbach tajke strachi wulke - štož je bjezdwěla derje - trjebamy na přikład za rozprawnistwo w serbskich medijach abo za přewjedźenje prewentiwnych naprawow na dwurěčnych šulach tež serbske přełožki za słowa, kotrež so w tutym zwisku wužiwaja. Zestajenka "Selbstverteidigung" jewi so w Němsko-hornjoserbskim słowniku noweje leksiki a přełožuje so jako sebjezakitowanje. Štož w aktualnych słownikach pak dotal faluje, su přełožki wotpowědnych srědkow, kaž stej to na přikład "Reizgas" abo "Pfefferspray". Tutej bychmy móhli posłownje přełožić a prajić, zo stej to "dražnjacy płun" abo "popjerjowy spray". Słowjeso "dražnić" pak je dźensa lědma hdźe hišće znate - a tohodla bych skerje wopisowała zaměr woneju srědkow, a bych prajiła, zo je to wottrašowanski spray abo wottrašowanski srědk, tež tohodla, dokelž je mjeztym najwšelakorišich wěcow na předań. Wšitcy sej wězo přejemy, zo mjenowane srědki we wšědnym žiwjenju wužiwać njetrjebamy.