Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 12.10.2016 Fajma

Njeje ničo nowe, zo wužiwamy w serbšćinje tójšto němskich požčonkow. Husto dosć bě přewzaće słowa zwjazane z přewzaćom wěcy sameje. Móžno, zo bě to tohorunja tak pola słowa "fajma", z kotrymž chcu so dźensa zaběrać. Młódši ludźo mjez wami tute słowo snadź scyła wjace njeznaja, wšak je to typiski ratarski wuraz. Žórło našeje serbskeje fajmy je němske Feime. Wužiwamy fajmu w dwojakim zmysle. W času, hdyž buram hišće ćežka technika k dispoziciji njesteješe, nakładowachu walčki žita, syna abo słomy na přihotowane krosna, na tak mjenowane rajtery abo fajmy, zo by hižo na polu wšitko porjadnje wuschnyło a kontakt ze zemju minimalny był. Wulkosć, forma kaž tež pomjenowanje tajkich fajmow bě regionalnje jara rozdźělna. Z Błótow znate stogi móžemy drje tohorunja jako typ fajmy wobhladować. Druhi woznam słowa fajma konkuruje z jamu abo hromadu, němsce "Miete". Prjedy składowachu burja w nich pólne płody. Za to wurychu jamu, wukładźechu ju ze synom a słomu, składźechu neple nutř a zakrychu na kóncu wšitko ze synom, słomu a pjeršću. Tak běchu neple před zymu a zmjerzkom derje škitane. Dźensa drje nichtó wjace swoje neple w fajmach njeskładuje, ale skerje w suchich a ćmowych pincach, najlěpje w měchach abo drjewjanych kistach. Tak, lubi čitarjo, dajće sej po tutym wašnju składowane neple tež w zymskim času zesłodźeć.