Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 28.12.2016 Waschtrommel

Lubi připosłucharjo, dopominaće so hišće, kak je so před někotrymi lětdźesatkami z ruku płokało? Na płokanskej desce abo šudrawje so drasta w mydlanej wodźe šudrowaše, potom w čistej wodźe tunkaše a na kóncu žimaše, ewentuelnje z ručnym žimadłom abo pozdźišo z elektriskej žimawu. Dźensa mamy za to płokawu abo płokansku mašinu, kiž nam dźěło wulkotnje wolóža. Mjeztym zo běchu prěnje płokawy jednore kotoły z wulkej wjerćatej mutličku srjedźa, do kotrejež so šaty rady zašmjatachu, mamy dźensa mašiny z wjerćatym bubonom. Zda so wam tute pomjenowanje “płokanski bubon” dźiwne, dokelž je tworjene po přikładźe němskeho wuraza Waschtrommel? Po mojim měnjenju je cyle legitimne, tute rozšěrjenje woznama słowa bubon tež do serbšćiny přewzać. Je to praksa w mnohich europskich rěčach – tak maja Češa bubnové pračky, Polacy pralki z bębnem, Rusojo барабанные стиральные машины – njech je to serbsce tež bubonowa płokawa abo płokanska mašina z bubonom. Njeje wšak to jenički přenjeseny woznam słowa bubon w serbšćinje: pomjeńšenka bubončk njeměni wšak jeničce mały bubon, ale tež dźěl wucha – Trommelfell – kaž tež małe železne kachle – němski Kanonenofen. Ale to wšak je zaso wěc, kotruž w modernej, centralnje tepjenej domjacnosći z bubonowej płokawu tež wjace nimamy.