Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 12.04.2017 Stressig

ein Mann schreit wütend
prawa za wobrazy: Colourbox.de

W martrownym tydźenju měła poprawom ćišina knježić. A tola je to za mnohich - na přikład w katolskich Serbach - skerje njeměrny čas, dokelž čaka krótko do jutrow tójšto dźěła: Křižerjo maja swoje konjency dopřihotować, picu wobstarać, graty a druhe wěcy wurjedźić. Žony cyły dom wurjedźa, maja nakupować a přemyslować, što na najwyšim křesćanskim swjedźenju na blido přińdźe. Zda so, zo je to wosebje "stressig" čas. A serbsce? Hdyž sej wuwědomimy, kotry woznam w němskim "stressig" tči, njeje ćežko, kmane serbske wotpowědniki namakać. Tak je dojutrowny čas za někotrehožkuli napinacy abo dźěłapołny čas. Jězba z awtom móže tohorunja jara napinaca abo čuwy rubjaca być, hdyž so na awtodróze wobchad kopi. Wo někotrych powołanjach so samo praji, zo čuwy kóncuja. A w bóle swójbnym kruhu móže so tež rěčeć wo móc abo čuwy žerjacym času. - Njesměmy pak při wšěm napinanju zabyć, zo čakaja na nas wotměnjace dny. Njech přewahuje wjeselo na rjany swjedźeń, kotrež nam wšu prócu wotruna.