Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 26.04.2017 Tauschbörse

Za někotrych je to najskerje hobby, za druhich dobra móžnosć, přez wuměnu nowe wěcy dóstać, bjeztoho zo dyrbi za to pjenjezy zapłaćić. Měnju tak mjenowanu “Tauschbörse”. Serbsce prajimy k tomu “(wu)měnjenska bursa”. Njebych sej ženje mysliła, zo eksistuja wjacore sta wšelakich kategorijow (wu)měnjenskich bursow, na přikład za widejowe abo kompjuterowe hry, za drastu, za knihi abo – a to zawěsće wjeseli hobbyjowych zahrodnikow – za symjenja/symjo. W němčinje nastawaja za konkretne bursy zestajenki z třomi abo samo štyrjomi dźělemi, na přikład Kleidertauschbörse abo Saatguttauschbörse. Serbsce zwuraznjamy to najlěpje z pomocu wjacesłowneho pomjenowanja, na přikład wuměnjenska bursa za drasty/bursa za wuměnu drasty abo w padźe “Saatguttauschbörse”: wuměnjenska bursa za symjenja/bursa za wuměnu symjenjow/symjenja. Tež w Sakskej, samo we wokolinje Budyšina a Kamjenca, maja tajke bursy za wuměnu symjenjow/symjenja hižo tradiciju. Zahrodnicy móža tu wuměnić symjenja/symjo, ale tež nazhonjenja, wšako je bórze zaso nalěćo.