Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 11.10.2017 Kwasny pjeršćeń

Ein Bräutigam steckt einer Braut einen Ring an den Finger
prawa za wobrazy: colourbox

Kwasny pjeršćeń

Kwas je rjana a zbožowna naležnosć za młodych ludźi a runje tak za jich staršich a přiwuznych. A hačrunjež njeje tuchwilu runje najwyša kwasna sezona, chcu so dźensa jednomu z rekwizitow tajkeho kwasa přiwobroćić – pjeršćenjej. Zo je tute słowo wotwodźene wot porsta, na kotryž sej tajki pjeršćeń tyknjemy, njeje na prěni pohlad widźeć, tola štóž znaje čěšćinu spóznaje wěsće zlochka zwisk mjez słowomaj prst – porst a prsten – pjeršćeń. Wšitcy wěmy, zo słušatej k prawemu kwasej dwaj złotej pjeršćenjej, dźensa su tajke pjeršćenje hustodosć tež na wšelake wašnje z drohokamjenjemi wudebjene. Němsce praja na nje Ehering – a kak prajimy serbsce? Mandźelski pjeršćeń někak njeńdźe, wšak so pjeršćeń njezmandźeli, pomjenowanje mandźelstwowy pjeršćeń zda so kusk njelepe a dołhe. Tuž bych namjetowała so dopomnić na składnosć, při kotrejž sebi tajki pjeršćeń prěni raz tyknjemy, mjenujcy na kwas – a tuž drje je najlěpše pomjenowanje kwasny pjeršćeń, a tón slěduje hustodosć na slubny pjeršćeń – “Verlobungsring”, kiž hraje hižo do kwasa wažnu rólu.