Rěčny kućik, dnja 28.03.2018 z dr. Anju Pohončowej Lód škrabać

Kónc januara je sej stupacych temperaturow dla hižo mnohi z nas myslił, zo njetrjebamy wjace dołho na nalěćo čakać. Ale kónc februara a wospjet srjedź měrca nawróći so zyma a mnohi skoržeše, zo dyrbješe rano najprjedy jónu "škleńcy swojeho awta drapać". Němcy praja w tajkim konteksće, zo dyrbja "Scheiben kratzen". Ale je drapać woprawdźe prawy wotpowědnik w tutym konteksće? Mamy wšak hišće dalši, po woznamje podobny serbski werb, a to je škrabać. Hdy mam nětko drapać a hdy škrabać wužiwać? Wotwisuje to drje zwjetša wot toho, z čim to činju: Z nochćemi abo z něčim druhim kónčkojtym abo wótrym, na přikład z hozdźikom, drapamy. Tež kóčki móža ze swojimi pazorami porjadnje drapać. Hdyž pak chcu něšto (wjetše) wot někajkeho powjercha wotstronić, wužiwam za to někajki srědk a potom škrabam; němsce wužiwa so w tajkich kontekstach tež werb "schaben". Tohodla ma so na přikład błóto wot črijow škrabać a zbytki z hornca wuškrabać. A šoferojo dyrbjachu lód wot škleńcy škrabać, wšak njejsu za to wužiwali swoje nochće, ale škrabak. Nadźijam so, zo přichodne dny hižo škleńcy našich awtow škrabać njetrjebamy a zo móžemy so skónčnje na nalěćo wjeselić!